HarryDamThanhHiepNWG

trade white me bitcoin đàm thanh hiệp

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
tín hiệu tích cực của btc
dựa vào nấc thang từng cây nến 1 3 5 và nhịp đập thị trường từng cây nến 3 và 4
hiệp vào lệnh để sl là 46pip
và mọi người cùng xem kết quả

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.