HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live chiều 13.2.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại tiếp tục có tín hiệu giữ btc buy target từ 750-1000 pip tuy nhiên thời điểm vào lệnh vẫn chưa có
hôm qua đã có thời điểm vào lệnh lúc 22h30 phút các bạn xem để biết rõ thêm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.