Luxubu_Best

Cuối tam giác đợi chờ xu hướng mới

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Gía BITCOIN vẫn đi theo xu hướng giảm khung 4H và chịu rất nhiều áp lực tin tức xấu của thì trường tài chính nói chung
Theo mình đướng ngoài chờ BTCUSDT phá vỡ xu hướng (Breakout) rồi sẽ tính tiếp
Khả năng cao mình vẫn thiên Về Short ngắn hạn giá thích hợp để vào 10k9xx SL 112xx taget 10k2
Chúc mọi người giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.