Luxubu_Best

Đợi chờ điều chỉnh Long tiếp

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
- Nếu mọi người mở khung H1 lên thì sẽ thấy là BTCUSDT Đang có xu hướng : đi ngang ( tích lũy) - Kill Long ( đâp xuống rồi bay thẳng lên) - lực mạnh phá vùng cẳn lên thẳng ( dựng 1 cây thẳng đứng )
- Nếu mọi người xem khung 1D thì mọi chuyện lại sẽ khác. BTCUSDT hôm nay đang có dấu hiệu đảo chiều ( chưa xác nhận) . Đây là dấu hiệu điều chỉnh nhé
- Short gấn Long dài hạn. SL rõ rằng
- Theo mình vẫn nên đợi điều chỉnh tầm 11k1 thì Long lên nếu xuống qua 10k9 thì SL tager mong đợi 11k8

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.