dinhchien

BTCUSDT - Mục tiêu tiếp theo sẽ là 64.126 USD

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
-.* Thống kê lịch sử từ năm 2018:
- Thắng liên tiếp 12 lần.
- Thua liên tiếp là 4 lần.
* Strategy sẽ vào 2 lệnh, lệnh 2 chỉ xuất hiện khi đã có lệnh 1:
Lệnh 1: phần trăm thành công 70.91%. Tỉ lệ risk/reward 1/1 dùng để xác định quy luật này có hiệu quả hay không?
Lệnh 2: Phần trăm thành công 54.37%. Xuất hiện khi có lệnh 1, Sử dụng mức chốt lời, chốt lỗ của lệnh 1 nhưng vào trễ hơn theo Fibonacci vẽ từ 2 điểm chốt lời, chốt lỗ của lệnh 1.
.* Cách lệnh 1 vào lệnh:
- Mua (Buy): khi chỉ số ADX cắt lên giá trị 49, kiểm tra trước đó nếu giá đóng cửa đã cắt lên và nằm trên đường Upper 2 thì vào lệnh Mua (Buy).
- Bán (Sell): khi chỉ số ADX cắt lên giá trị 49, kiểm tra trước đó nếu giá đóng cửa đã cắt xuống và nằm trên dưới Lower 2 thì vào lệnh Bán (Sell).
* Cách vào Lệnh 2: Khi lệnh 1 đã xuất hiện có luôn mức Stoploss và Takeprofit. Vẽ Fibonacci từ giá chốt lời và chốt lỗ, mức thoái lui Fibonacci = 75%
----------------
1. Xác định xu hướng: Dựa trên khung Daily 4 đường EMAS 10-20-50-100
- Kênh Keltner:
... Xu hướng tăng: khi nến đóng cửa cắt lên và nằm trên kênh Keltner đường Upper 2
... Xu hướng giảm: khi nến đóng cửa cắt xuống và nằm trên dưới Keltner đường Lower 2
*** Tham khảo và sử dụng free:
Keltner Color count: 2. Quy tắc vào lệnh:
- Kênh Keltner:
... Mua: Giá đóng cửa nến cắt lên và cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá đóng cửa nến cắt xuống và thấp hơn Keltner Dưới 2.
- Chỉ báo ADX:
... Mua: Giá trị ADX cắt lên 49 và giá đóng cửa của nến cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá trị ADX cắt lên 49 và giá đóng cửa của nến thấp hơn Keltner Dưới 2.
3. Stoploss và Lợi nhuận = atr (20) * 2.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.