URIFX

@BTCUSDT #ABC Wave => BTC sẽ còn mất giá

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Dear all,

Mình lập topic này để theo dõi BTC do một số bạn bè yêu cầu phân tích.
Nếu nhìn chart H4 này, chúng ta nhìn thấy rất rõ cấu trúc của correction wave. Giá vượt xuống là wave đầu tiên của Wave C. Có nghĩa rằng, sau một vài ngày nhậy nhụa lên xuống, giá BTC sẽ rơi tiếp.
Cụ thể khi nào và rơi tới đâu, mình chờ cấu trúc giá phát triển ở timeframe thấp hơn để forecast. Mình sẽ update chi tiết trong topic vào những ngày sắp tới.

Happy trading,

URI
Bình luận:
Đang correction Zigzag
Bình luận:
Chờ buy correction!
Bình luận:
Giá tạo thành 1 triangle hoặc sideway rồi đi xuống tiếp.

Bình luận:
Đang trên đà kết thúc wave 3 của wave III nên lực xuống rất mạnh. Giá hồi xuống 8k hay 7k là rất cao.

Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Good reaction
Bình luận:
Kịch bản mong đợi của BTC
Bình luận:
Mua rồi nhớ bán! :)
Bình luận:
Irregular correction!

Bình luận:
Xác định đầu cuối của wave rất quan trọng vì nó cho mình biết wave tiếp theo sắp end hay chưa.

Nếu 118 là điểm cuối của sóng thì formation này nên có đợt tụt giá nữa trước khi hồi break out vùng này.

Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Có tín hiệu giảm. Nên chốt lời hoặc dời stoploss.

Bình luận:
Bình luận:
BTC sẽ rớt sâu hơn và nhanh hơn!
Bình luận:
Wave 5
Bình luận:
thật là khủng khiếp
Bình luận:
BIT chưa có dấu hiệu lên. Sẽ còn giảm wave cuối cùng.
Bình luận:
Bình luận:
Correction và xuống tiếp
Bình luận:
Update cho các bạn follow cặp này
Bình luận:
Ending Wedge
Bình luận:
BTCUSDT có form 1 triangle rồi xuống tiếp

Bình luận:
Break or not?

Bình luận:
Great time để mua vào BTC, ETH, XRP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.