NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Đuối sức?

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether

Thị trường crypto đang có những dấu hiệu đuối sức và nếu các cú nén được thiết lập đủ đẹp thì ta có thể vào các giao dịch bán khống. Gần đây chúng ta cũng đã bắt được 1 con sóng tăng mặc dù không kéo được dài nhưng vẫn đem lại mức lợi nhuận rất tốt. Và điều đáng mừng hơn là thị trường crypto nay đã di chuyển nhiều hơn, khối lượng cao hơn và từ đó các setup cũng chất lượng hơn

#BTCUSDT H4
Giá đã rớt xuống đường ema và đâm xuyên đường xu hướng, tuy vậy đây vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của 1 giao dịch bán. Ta cần 1 đoạn nén chặt (buildup) nằm trên đường biên ngay trước cú breakout, và kết thúc bằng 1 nến đặt lệnh có biên độ vừa phải, mang tính bearish. Như vậy anh chị có thể thấy Hoài đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho các giao dịch hợp lệ của mình. Ai cũng có thể sút bóng, nhưng cú sút của 1 cầu thủ chuyên nghiệp luôn có sự khác biệt

Trường hợp giá phá vỡ luôn thì ta tìm đoạn nén với biên dưới hộp để sell

#ETHUSDT H4
ETH đã tiệm cận hộp và đã đâm xuyên nhưng chưa có đoạn nén, như vậy tiềm năng đây trở thành 1 phá vỡ mồi. Ta đợi cú nén với biên dưới chặt chẽ hơn và kết thúc bằng 1 nến đặt lệnh đẹp để sell

Phần lớn các alt khác đều có hành vi giá tương tự ETH nên ta chọn ETH là đủ để bắt con trend giảm của alt (nếu có)

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.