NhatHoai

Phân tích Crypto Bob Volman PA | Logic trong cách dời SL

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Dời SL đến mức giá nào và khi nào dời luôn là 1 vấn đề quan trọng trong sự thành công của 1 giao dịch. Thậm chí có thể coi đó là thứ quan trọng nhất, hơn nhiều so với điểm entry. Bởi dời SL đúng thời điểm và vị trí sẽ giúp tạo ra các lệnh thua nhỏ và lệnh thắng lớn - bất kể thị trường có ngẫu nhiên như thế nào. Và đó là công thức cuối cùng dẫn đến lợi nhuận

#BTCUSDT H4
Kèo buy BTC theo đoạn nén với biên trên hộp (đồng thời với đường xu hướng nhỏ) đã thoát lệnh tại trailing stop (đường đỏ) với 3.5R lợi nhuận. Logic trong việc dời SL đến mức này của mình rất đơn giản: tại cuối con sóng tăng giá di chuyển theo dạng sóng hình chữ N, là 1 cấu trúc tăng giá không cần bàn cãi. Nhưng sẽ “tới công chuyện” nếu giá rớt xuống cái swing low trước đó, bởi khi đó chữ N sẽ trở thành 1 mô hình hai đỉnh đã bị phá vỡ (mà Bob hay gọi là mô hình chữ M), và đồng thời cấu trúc tăng cũng bị phá luôn. Như vậy dời SL đến đây là hợp lý

Hành vi giá luôn cho chúng ta nhiều dấu hiệu trước khi có sự đảo chiều, và chúng luôn chính xác và nhanh hơn các chỉ báo rất nhiều. Cái khó ở chỗ đọc hiểu được nó

#AAVEUSDT H4
Bỏ qua kèo buy theo đoạn nén với kháng cự vì còn nhiều khoảng trống. Ta thấy giá cũng không tăng được quá xa, rõ ràng các khoảng trống đã khiến cho cú breakout yếu hơn rất nhiều

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.