BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Ngày hôm qua chúng ta đã có bài phân tích BTC với sóng ngắn hạn , trung hạn và dài hạn để có bức tranh tổng thể về xu hướng BTC trong thời gian tới.

Hôm nay sẽ cập nhật tình hình cho Ae diễn biến giá cả và xu hướng tiếp theo.

  • Ở TF H1 giá đã có phản ứng mạnh mẽ tại vùng key quan trọng của xu hướng giảm , với động thái này thì đây có thể là pha Killshort chuẩn bị cho sóng giảm mạnh mẽ trong thời gian tới. Sau khi cây nến tăng mạnh với khối lượng khá lớn nhưng 3 cây nến tiếp theo không xác nhận được sự phá vỡ và giá giảm sâu phá đáy, vùng hồi của giá chạm tới vùng fibo 0.768 đây là vùng kháng cự quan trọng và giá đã đảo chiều.

  • Ở TF nhở m15 chúng ta sẽ có góc nhìn rõ hơn.
    Với m145 chúng ta có cấu trúc 5 sóng tăng ELLIOT với sự đảo chiều mạnh của giá thì đủ yếu tố xác nhận rằng sóng hồi đã kết thúc.

Mục tiêu giá tiếp theo chúng ta sẽ chờ vùng quan trọng 44.000$ đây là vùng key xu hướng hồi.

Hãy LIKE bấm FOLLOW để nhận phân tích mới mỗi ngày.
Nếu có gì thắc mắc hãy comment cho mình biết nhé.
👉 Kênh Channel mình cập nhật theo thị trường cho ae : t.me/+mxgzBMxei3hiZTM1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.