OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Cấu trúc hiện tại Vàng đang đi ngang hiện tại có 2 kịch bản cho sóng hồi

Kịch bản 1: Nếu gía phá vỡ 1816 hướng lên thì sóng hồi có thể kết thúc 1802 mục tiêu giá tiếp theo sẽ tăng trưởng vùng 1828-1832 ở kịch bản nay chúng ta tìm các điểm phá vỡ để BUY

Kịch bản 2: Nếu giá phá vỡ 1808 hướng xuống dưới thì có thể sóng hồi ABC chưa kết thúc mục tiêu sóng C quanh vùng 1800 vì vậy chúng ta canh giá hồi lại các key quan trọng để SELL.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.