OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như bài phân tích hôm qua thì giá đã giảm về vùng Mua quanh 1794- 1796.

Thời điểm hiện tại chúng ta có các giữ liệu để setup lệnh BUY như sau:

  • Giá quay lại test biên dưới của kênh tăng giá.
  • RSI về vùng quá bán.
  • Giá quay lại Retest Đỉnh cũ.

Khuyến nghị : CANH BUY khi có setup từ mồ hình nến đảo chiều mạnh hoặc phá vỡ khỏi vùng tích lũy.

MỤC TIÊU LỢi NHUẬN 320 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.