NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 13/4: Downtrend

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
#BTCUSDT
Kể từ 3 mũi tên đỏ của bài PT lần trước - các dấu hiệu giảm giá quan trọng, thì BTC đã chính thức bước vào xu hướng giảm. Không hề có gì đột ngột hay bất ngờ cả, vì mọi dấu hiệu đều được thể hiện qua hành động giá. Chỉ là chúng ta có chịu thấy và hiểu không mà thôi. Mình không có kèo short BTC nào nhưng hãy cùng đánh giá các ALT xem sao

#LTCUSDT
Kèo sell LTC chốt lời hoàn toàn đạt 3R. Kèo tốt, giá đi nhẹ nhàng. Xu hướng vẫn là giảm

#BCHUSDT
Kèo sell BCH chốt lời đạt 3R, giá thậm chí còn giảm sâu hơn sau khi chốt lời. Không sao ta đã có 1 giao dịch tốt

#ZECUSDT
Kèo sell ZEC đóng lệnh hoà vốn, nếu không dời SL về hoà vốn thì kèo này đã chịu 1 khoản lỗ. Hy vọng anh em bắt được kèo sell sau đó theo cú nén với đường xu hướng

#DASHUSDT
Kèo sell DASH chốt lời với 2R. Điểm chốt lời rất tốt vì giá đã bị chặn lại và đi ngang tại mức này trước khi giảm tiếp. Không cần phải giữ lệnh lâu khi giá đang bị chặn lại không giảm tiếp được

#ETCUSDT
Con này mình không vào kịp vì lười theo dõi, hy vọng anh em bắt được kèo sell theo cú nén với đường xu hướng

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.