NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 6/10: BTC trước, Alt sau

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Chúng ta đang chứng kiến 1 giai đoạn rất dễ nhận thấy sự di chuyển của dòng tiền: hiện tại đang được đổ vào BTC , khi BTC hết đà tăng và chuyển sang đi ngang thì mới được đổ vào altcoin. Do đó các kèo altcoin ta vào cũng chưa có nhiều tiến triển

Bitcoin #BTCUSDT H4
Giá vẫn còn nằm trong sóng tăng, đang nhắm đến mục tiêu 53k (tại đây có 1 đỉnh cũ quan trọng). Ta vẫn chờ đợi 1 cú nén với đường ema , tuy nhiên càng tiến gần tới mục tiêu 53k thì các lệnh mua càng kém hấp dẫn vì tỷ lệ RR sẽ không được cao.

Ethereum #ETHUSDT H4
Kèo buy ETH đang có lợi nhuận chút đỉnh, tiếp tục giữ lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường

#OKBUSDT H4
Kèo buy OKB chưa vào được. Giá vẫn chưa có thanh nến tăng nào đủ tốt để chọn làm nến đặt lệnh, tiếp tục chờ đợi 1 nến tăng break lên đường xu hướng để đặt lệnh, nhắm đến mục tiêu vùng số tròn 21

#SOLUSDT H4
Kèo buy SOL không vào được, huỷ lệnh vì không có cú phá vỡ và giá đã đóng cửa dưới đường ema

#ALICEUSDT H4
Kèo buy ALICE đóng lệnh với 1/2R loss, không đáng kể do ta đã dời SL lên để giảm bớt rủi ro. Mình luôn coi các giao dịch với 1/2R loss hoặc thấp hơn là các giao dịch tốt, vì mức rủi ro đã được giảm đi 1/2 rồi, chỉ cần 1 lệnh thắng là có thể bù lại gấp nhiều lần các lệnh loss này

#DASHUSDT h4
Buy với cú nén giữa đường xu hướng và ema , thanh đặt lệnh đã có sẵn. Đặt lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường

#XMRUSDT h4
Có thể buy 1/2 vị thế ngay hiện tại với cú nén giữa biên trên hộp và ema (cần giảm vị thế vì giá đang chạm kháng cự quan trọng), sau đó nhồi thêm 1/2 nữa khi kháng cự này bị phá vỡ

Youtube https://youtube.com/nhathoaitrader
Telegram https://t.me/bobvolmanpriceaction
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: https://t.me/nhathoaitrader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.