NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 12/10: “Mùa BTC”

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Hiện tại có thể coi là mùa BTC vì đó là đồng coin dẫn đầu tăng trưởng mạnh mẽ trong khi phần lớn các altcoin đều chưa tăng được. Như vậy anh em nào đang giữ vốn BTC có thể tạm yên tâm

Bitcoin #BTCUSDT H4
Kèo buy BTC đang hoà vốn, giá chưa di chuyển nhiều cũng chưa có dấu hiệu đảo chiều nào đặc biệt cần phải kéo trailing stop. Giá vẫn đang giao dịch rất gần so với đường ema nên khả năng bật lên tiếp vẫn rất cao. Tiếp tục giữ lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường

Ethereum #ETHUSDT H4
Đồng coin này đã rơi vào trạng thái đi ngang vì (1) đường ema phẳng ra và (2) đường ema bị giá cắt lên xuống liên tục. Đứng ngoài

#DOTUSDT H4
Kèo buy DOT chưa vào được nên ta huỷ lệnh. Giá đã đóng cửa dưới ema nên tất cả các lệnh mua bây giờ không còn hợp lý nữa. Đứng ngoài

#XRPUSDT H4
Kèo buy XRP không vào được, huỷ lệnh. Giá đã đóng cửa dưới ema nên không được mua nữa. Đứng ngoài quan sát

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.