NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 19/11: Chỉ có thể bán khống

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
BTC đã hoàn toàn chuyển sang xu hướng giảm và thời điểm hiện tại ta không thể mua vào bất kỳ đồng coin nào. Anh em có thể lựa chọn đứng ngoài trong thời gian này hoặc bán khống bằng hợp đồng tương lai hoặc hoán đổi vĩnh cửu

#BTCUSDT H4
Giá giao dịch nhất quán bên dưới 1 đường ema đang dốc xuống, như vậy đây là xu hướng giảm. Ta có thể chờ giá kéo ngược lên đường ema tạo thành 1 cú nén tích lũy động lượng để bán khống xuống

#ETHUSDT H4
Tương tự ETH cũng đã chuyển sang xu hướng giảm khi giá giao dịch nhất quán bên dưới đường ema đang dốc xuống. Hiện tại ta cũng thấy có 1 thiết lập bán cú phá vỡ cú nén giữa đường xu hướng và ema, nếu anh em theo kèo này thì hiện tại đã có thể chốt lời toàn bộ vì ta thấy nhiều dấu hiệu phục hồi (các nến nhiều bóng trên dưới). Chờ giá kéo lên ema tạo thành 1 cú nén khác để sell xuống

#XRPUSDT h4
XRP cũng là 1 đồng coin dễ bán khống khi có đợt giảm giá của toàn thị trường vì nó khá tôn trọng đường ema 21. Anh em có thể thấy có 2 setup bán phá vỡ đường xu hướng liên tiếp và đều đem lại lợi nhuận. Chờ giá kéo ngược về ema tạo thành 1 setup mới để sellTelegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.