NhatHoai

Đường EMA - Linh hồn của phương pháp Bob Volman Price Action

Đào tạo
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Phương pháp Bob Volman Price Action sử dụng 1 indicator duy nhất - đường EMA (trung bình động hàm mũ). Có thể nói đường EMA là linh hồn của PP này vậy.

Trong cuốn sách gốc, Bob Volman ghi rằng ông dùng đường EMA 25 chu kỳ trên khung thời gian 5 phút. Khi giao dịch trên các khung lớn hơn H1 như H4, D1, anh em nên đổi sang EMA 21 vì các khung này ít nhiễu hơn, ta chỉ cần dữ liệu giá của 21 thanh nến gần nhất là đủ rồi. Kinh nghiệm của Hoài cho thấy EMA 21 hoạt động cực tốt với khung H4 và D1; khi đã vào form xu hướng thì EMA 21 được tôn trọng rất tốt.

Đường EMA được dùng để:
  • Xác định xu hướng: giá nằm trên EMA nhất quán là xu hướng tăng; ngược lại là xu hướng giảm; luôn giao dịch thuận xu hướng
    EMA phẳng ra và bị giá cắt lên xuống liên tục tức thị trường đang đi ngang, lúc này ta nên tránh giao dịch và vẽ những chiếc hộp nếu có
    Xác định thời điểm vào lệnh: tất cả những cú nén và setup của Bob Volman đều sử dụng đường EMA như 1 yếu tố không thể thiếu
    Trailing stop: nếu có nến đóng cửa dưới EMA trong uptrend thì đóng vị thế buy ngay lập tức; tương tự với vị thế sell

Nhờ đường EMA, Hoài chỉ cần vài giây để thấy câu chuyện hiện tại của thị trường; có cơ hội giao dịch nào hay không; với các vị thế mở thì có nên dời SL lên hay chưa. Đường EMA trả lời rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của 1 trader khi thấy 1 biểu đồ. Và tuyệt vời ở chỗ nó trả lời các câu hỏi đó 1 cách Khách Quan và Nhất Quán. Đó cũng chính là 2 lợi thế lớn nhất của Bob Volman Price Action so với Price Action trần trụi (không sử dụng indicator nào).

#NhậtHoài

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.