DubaiSC

Buy CADCHF 25/2/2022

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Xin chào các nhà giao dịch, trong phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi đang theo dõi CADCHF để tìm cơ hội mua quanh vùng 0,740, khi chúng tôi nhận được bất kỳ xác nhận tăng giá nào , giao dịch sẽ được thực hiện.
Chúc mọi người một ngày giao dịch thành công. DubaiSC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.