IACapital

DXY xu hướng ưu tiên bán xuống

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD giảm và US Bond yield thì đã giảm từ hôm qua cùng thời điểm chí số DXY đảo chiều giảm lại.
Dự báo với việc tình hình dịch bệnh như thế này USD sẽ vẫn khó có thể tăng lại và hướng đi tiếp theo tôi vẫn duy trì dự báo cho đến khi có các tin tức khác làm thay đổi View của chúng ta
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.