Minh_Invest

Chỉ số DXY tiếp tục sẽ đi xuống trong thời gian tới

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại với việc FED liên túc có những động thai cho thấy việc cắt giảm lãi xuất thì ở thời điểm hiện tại rất có thể chỉ số DXY sức mạnh của đồng usd sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới . Tuần này sẽ là một tuần biến động khá mạnh vì tuần này có rất nhiều tin tức có thể ảnh hưởng tới quyết định tăng hay giảm hay giữ nguyên lãi xuất của FED . Tuy nhiên thì khả năng cao giá usd sẽ vẫn tiếp tục một xu hướng giảm .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.