Minh_Invest

Vàng vẫn sẽ tiếp tục đi lên

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại đang test vùng giá 2000 và đã có những thời điểm vượt ngưỡng này tuy nhiêu đây là một vùng kháng cự lớn thế nên vàng đang giặp khó khăn trong việc đi lên . Tuy nhiên dựa vào những tin tức liên tục được cập nhật từ FED thì khả năng tăng lãi xuất sẽ không cao và có thể giảm thế nên điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy vàng đi lên .

Giện tại vàng đang ở mốc 1993 cũng khá đẹp để vào thêm lệnh BUY . Chúng ta có thể buy lướt ở mốc 1988 sl nên để ở mốc 1982 tp để ở mốc 2006 hoặc có thể gồng lời xa hơn lên mốc 2036 đối với những lệnh như này chúng ta khi có lời được khoảng 5 giá nên rời sl về điểm vào lệnh để có thể an toàn hơn cho tài khoản .

Khuyến nghị giao dịch : Buy vàng 1988
stoploss:1982
takeprofit1:1998
takeprofit2:2036

Lưu ý khi giao dịch luôn cần có sl và tp để có thể đảm bảo an toàn tài khoản một cách tốt nhất . Chúc mọi người giao dịch thuận lợi và thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.