Minh_Invest

Vẫn tiếp tục Buy vàng lên trên 2000

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại vàng đang test mốc 2000 tối này 24/11 sẽ có một số tin tức khá mạnh nên chú ý giao dịch. Hiện tại vàng đang tích lũy ở mốc 1993 chúng ta có thể canh buy quanh mốc 1988 khá đẹp . Ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn canh buy chứ chưa nên sell bởi đang có khá nhiều tin tức từ FED về việc giảm lãi xuất điều này sẽ khiến vàng đi lên trong thời gian tới . Khả năng cao vàng vẫn sẽ đi lên và vượt mốc 2010 .
Khuyến nghị giao dịch : BUY vàng quanh 1988
stoploss:1982
takeprofit 1 : 2000
takeprofit 2 : 2018
Chúc mọi người giao dịch thật thành công chú ý luôn giao dịch có tp sl để có thể đảm bảo độ an toàn cho tài khoản .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.