Chana-Trading

Lạm phát Đô La (DXY)

Giá xuống
CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
Về mặt kinh tế, mức tăng 4 điểm rưỡi của Powell trong năm qua rõ ràng là một thất bại. Và như dự báo. Những lời nói của Powell về độ trễ 1 tháng đối với hiệu ứng tăng lãi suất cũng là một thất bại. Lạm phát là một vấn đề giá cả được tìm thấy trong nền kinh tế GDP chứ không phải là một trọng tâm và giải pháp lãi suất xen kẽ. Dữ liệu hỗ trợ xác nhận quyền sở hữu.

Từ 1000 điểm dữ liệu để điều tra Powell. Kể từ năm 1992, Fed Funds Vs Inflation tương quan với +52%. Ngắn hạn hơn, Lạm phát và lãi suất của Fed Funds tương quan cao hơn nhiều đến 80% và 90%. Mức tăng của Powell được điều chỉnh hoàn hảo theo lạm phát cao hơn và tiếp tục tiến thoái lưỡng nan về giá chung.

Lạm phát so với GDP tương quan +0,007. Dưới định vị chính xác, GDP tăng buộc lạm phát thấp hơn. Các đợt tăng giá của Powell mang lại GDP thấp hơn, giá cao hơn và DXY được định giá quá cao. GDP nên được giao dịch mỗi quý ở mức 4% và 6% nếu Powell có sai sót trong việc chữa trị đình trệ kinh tế.

Vùng hỗ trợ: 102.500

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ các lệnh Scalping ngắn và chiến lược giao dịch sớm nhất nhé!

✅ Kiến thức Trading
✅ Hỗ trợ Tín hiệu giao dịch Free

Nhóm ZALO: zalo.me/g/pchzbw427
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.