Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần đầu tiên tháng 11/2021

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
124 lượt xem
0
Vẫn tiếp tục bài cập nhật xu hướng DXY ra ngày 19/10/2021.
Giá đã điều chỉnh xong sóng 4 (hoặc sóng B) theo mô hình ABCDE chứ không phải ABC như dự kiến ban đầu. Nó chỉ khác nhau ở thời gian điều chỉnh, còn mục tiêu giá thì không thay đổi.
Giá đã thoát khỏi mô hình cái nêm và bắt đầu đi vào sóng 5 (hoặc sóng C), mục tiêu giá kế tiếp sẽ là 94.7 ( cho mô dình sóng 12345) hoặc 96 ( cho mô hình ABC )