Gold-Invest

DXY tăng trưởng để Vàng lấy đà bật 2/8/2022

Gold-Invest Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mốc kỳ vọng vàng có thể tăng 1800, và đà hồi của vàng thì theo phân tích kỹ thuật có thể về 1857 rồi lấy đà bật lên.

Phía DXY thì cũng đang có lực tăng trở lại, mốc kỳ vọng 105.8.

Lưu ý: Quản trị vốn thật tốt, luôn luôn đặt SL trong mọi trường hợp, không đánh quá 5% vốn trong 10 giá gần nhất.

Chúc các Nhà Đầu Tư giao dịch thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận.
Bình luận:
Đúng theo chiến lược

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.