Gold-Invest

Chờ đợi FED ra tin và Chiến Lược đầu tư Vàng 27/07/2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo phân tích của tôi thì có 2 kịch bản sẽ xảy ra:

1. Nếu FED tăng lãi suất lên 0.75% và thắt chặt Đôla thì vàng sẽ tăng mạnh lên mốc 1735 - 1755
2. Nếu FED tăng lãi suất lên 0.75% và Đôla tiếp tục tăng giá thì Vàng có thể sẽ về 1700

Lưu ý: Quản trị vốn thật tốt, luôn luôn đặt SL trong mọi trường hợp, không đánh quá 5% vốn trong 10 giá gần nhất.

Chúc các Nhà Đầu Tư giao dịch thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.