khanhatv

DXY tiếp tục tăng trong pha trung hạn

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang trong xu hướng tăng trong pha trung hạn, đợi chờ cú phá qua 92.5 điểm .
XU hướng tăng đang khá rõ rệt, kết hợp với sự nâng đỡ từ trái phiếu chính phủ Mỹ US10Y tăng mốc 1.7 tạo đà cho USD tăng trong pha trung hạn