tradingpro2012

ETH ĐIều chỉnh là cơ hội cho AE lên tàu.

COINBASE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Sau 6 tuần tăng giá liên tục ETHUSD đã tăng giá mạnh từ vùng giá 12x lên 28x một mức tăng giá ấn tượng 140% đủ NĐT bản lĩnh nhất cũng phải cân nhắc chốt lời do vậy việc ETHUSD điều chỉnh mạnh trong 3 ngày gần đây không có gì bất ngờ ( Tôi đã dự kiến trước trong các video nhận định thị trường đầu tuần trước)
- Xét theo PTKT hiện tại ETHUSD mới hoàn thành sóng tăng 1, giao cắt vàng mới bắt đầu xuất hiện cho thấy xu hướng tăng giá trung và dài hạn đã được xác nhận và nhịp điều chỉnh đang diễn ra đơn giản là sóng điều chỉnh 2 với mục tiêu điều chỉnh về quanh 220 và 200 là 2 vùng có khả năng tạo đáy sóng 2 và sẽ đảo chiều tăng mạnh trong thời gian tới với mục tiêu sóng 3 là vùng đỉnh quanh 400+/-.
- Xét theo ETHBTC chúng ta cũng thấy điểm tương đồng với ETHUSD là giao cắt vàng mới xuất hiện báo hiệu xu hướng tăng còn kéo dài trong tương lai, mô hình 2 đáy ETHBTC đã được xác nhận và cũng không có gì bất ngờ nếu ETHBTC điều chỉnh về test lại đường viền cổ quanh 0,0225 trước khi bật tăng mạnh mẽ trở lại với mục tiêu giá 0,0325.
Kết luận : Nhịp điều chỉnh của ETH nói riêng và các mã tiền điện tử nói chung là cần thiết, cũng là cơ hội lên tàu cho AE lỡ chuyến tàu bắt đáy cuối tháng 11, 12 ( xem lại các ý tưởng của tác giá phía dưới ). Xét theo vùng tiềm năng có thể tạo đáy và target có thể đạt được của ETHUSD và ETHBTC chúng ta thấy giá ETHUSD hoàn toàn có thể tăng giá 80% -100%, giá ETHBTC có thể tăng giá 50% điều này hàm ý sau nhịp điều sóng 2 trong tháng 2 này ETH sẽ tăng giá tốt hơn BTC do vậy NĐT có thể cân nhắc để có quyết định đầu tư phù hợp.