dinhchien

ETHUSD - Giao dịch tự động Binance Future [GIẢM] 23/11/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Khung H4: Supertrend downtrend.
Khung H1: Keltner giảm, Rsi giảm, Keltner color count: giảm.
Bán (Sell) khi nến OHLC4 cắt lên Upper 1 kênh Keltner .

Thống kê toàn bộ lịch sử ETHUSD (H1 timeframe): vào lệnh ở Keltner 'Upper 1/Lower 1':
- 20/ 01 /2019 - 20/11/2021
- 10/ 01 /2018 - 01 / 01 /2021
- 12/ 01 /2017 - 01 / 01 /2020
- 04/02/2016 - 01 / 01 /2019
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2018
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2017