dinhchien

ETHUSD - Giao dịch tự động Binance Future [GIẢM] 23/11/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Khung H4: Supertrend downtrend.
Khung H1: Keltner giảm, Rsi giảm, Keltner color count: giảm.
Bán (Sell) khi nến OHLC4 cắt lên Upper 1 kênh Keltner .

Thống kê toàn bộ lịch sử ETHUSD (H1 timeframe): vào lệnh ở Keltner 'Upper 1/Lower 1':
- 20/ 01 /2019 - 20/11/2021
- 10/ 01 /2018 - 01 / 01 /2021
- 12/ 01 /2017 - 01 / 01 /2020
- 04/02/2016 - 01 / 01 /2019
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2018
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2017


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.