dinhchien

ETHUSD - Giao dịch tự động Binance Future [GIẢM] 23/11/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum
Khung H4: Supertrend downtrend.
Khung H1: Keltner giảm, Rsi giảm, Keltner color count: giảm.
Bán (Sell) khi nến OHLC4 cắt lên Upper 1 kênh Keltner.

Thống kê toàn bộ lịch sử ETHUSD (H1 timeframe): vào lệnh ở Keltner 'Upper 1/Lower 1':
- 20/01/2019 - 20/11/2021
- 10/01/2018 - 01/01/2021
- 12/01/2017 - 01/01/2020
- 04/02/2016 - 01/01/2019
- 19/08/2015 - 01/01/2018
- 19/08/2015 - 01/01/2017