dinhchien

ETHUSD - Canh SELL theo Supertrend & Keltner Channels 10/12/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Nhìn về quá khứ tìm quy luật từ chối giá: Hiện tại ở đường Upper 2 > sử dụng stoploss trên đây vài pips.
Khi giá phá xuống Lower 2 hoặc Lower 3, vùng giá hồi từ Lower 1 - Basis - Upper 1.
Hiện tại Strategy đang vào lệnh ở Lower 1.
Supertrend H4 xu hướng TĂNG bị phá >>> GIẢM.
- AE canh vào lệnh với Stoploss trên đường Upper 2 vài pips.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.