dinhchien

ETHUSD - Canh SELL theo Supertrend & Keltner Channels 10/12/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Nhìn về quá khứ tìm quy luật từ chối giá: Hiện tại ở đường Upper 2 > sử dụng stoploss trên đây vài pips.
Khi giá phá xuống Lower 2 hoặc Lower 3, vùng giá hồi từ Lower 1 - Basis - Upper 1.
Hiện tại Strategy đang vào lệnh ở Lower 1.
Supertrend H4 xu hướng TĂNG bị phá >>> GIẢM.
- AE canh vào lệnh với Stoploss trên đường Upper 2 vài pips.