BlackBull_Markets

3 chỉ báo TradingView để giao dịch Ethereum

BLACKBULL:ETHUSD   Ethereum


Giao dịch Ethereum có thể là một trải nghiệm hoàn toàn khác với giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Mặc dù hầu hết các loại tiền điện tử thường sẽ di chuyển đồng loạt, nhưng mỗi loại tiền điện tử vẫn có các yếu tố cơ bản riêng dành riêng cho hệ sinh thái cụ thể của nó, điều đó có nghĩa là chúng có thể di chuyển ở các cường độ khác nhau và đôi khi những khía cạnh độc đáo này có nghĩa là chúng sẽ không di chuyển đồng loạt.

Điều này có thể rất đúng với Ethereum và nó thường có thể khác với tâm lý chung của thị trường và tạo ra đường hành động giá của chính nó. Do đó, các nhà giao dịch Ethereum có thể muốn chú ý đến các chỉ số được thiết kế để phù hợp với loại tài sản này. Trong bài viết này, chúng tôi khám phá ba chỉ báo như vậy và cách sử dụng chúng để giao dịch Ethereum.

Chỉ báo khối lượng Ethereum trung bình của Performanceante

Chỉ báo khối lượng Ethereum trung bình của Performanceante sử dụng lưu lượng khối lượng từ các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất để xác định khối lượng giao dịch trung bình của tài sản. Lợi ích của chỉ báo này là giờ đây bạn có thể thấy ý tưởng chính xác và toàn diện hơn về khối lượng tài sản được giao dịch, thay vì khối lượng chảy qua một sàn giao dịch/nhà môi giới.

Tỷ lệ mua bán Ethereum

Chỉ báo này rất quan trọng để hiểu được tâm lý thị trường do số lượng người giao dịch mua so với số lượng người giao dịch bán.

Trên thực tế, tỷ lệ càng cao (các thanh màu cam càng cao) có nghĩa là những người giao dịch mua nhiều hơn những người giao dịch bán, chúng ta càng có thể tin tưởng hơn vào triển vọng tăng giá của Ethereum. Ngược lại, tỷ lệ thấp hơn hoặc tỷ lệ thấp hơn có thể cho thấy triển vọng tăng giá của Ethereum đang giảm dần.

Hệ số tương quan

Sau khi bạn chọn chỉ báo này, bạn sẽ thấy một hộp bật lên để chọn một tài sản mà bạn có thể so sánh với Ethereum. Lựa chọn của bạn ở đây có thể là cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu công nghệ, Bitcoin, một loại tiền điện tử khác hoặc bất kỳ tài sản nào khác phù hợp với lý thuyết của bạn về việc Ethereum di chuyển liên quan đến sự di chuyển của một tài sản khác.

Chỉ báo Hệ số Tương quan nằm trong phạm vi giới hạn từ 1 đến –1. Nếu chỉ báo đang chuyển đổi giữa các giới hạn của phạm vi này hoặc gần bằng 0, điều đó thường có nghĩa là mối quan hệ giữa các tài sản không mạnh hoặc không thể dự đoán được (vì 0 cho biết không có mối tương quan). Điều bạn muốn đề phòng là những tài sản mà chỉ báo vẫn ở gần mức 1 (vì điều này cho thấy mối tương quan thuận cao) hoặc -1 (vì điều này cho thấy mối tương quan nghịch đảo cao). Dù bằng cách nào, mối quan hệ tích cực hoặc nghịch đảo có thể được sử dụng để giúp xác định chuyển động của Ethereum thông qua tài sản khác này.

Import the BlackBull Markets Economic Calendar:
blackbull.com/en/economic-calendar/?utm_source=tradingview

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.