BLOGFOREXVIET

ETHUSD NÊN CHỜ

BLOGFOREXVIET Cập nhật   
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Cặp này theo kinh nghiệm thì mình thấy đang là giai đoạn tích lũy của mô hình kinh điển " chiếc cốc tay cầm " khi mô hình này đang hình thành phần tay cầm mình khuyên các bạn nên đứng ngoài bởi vì cá mập cũng đang quan sát nó. Hãy đợi đến khi ETH phá vỡ tay cầm và hướng lên trên hãy xem tín hiệu để LONG, nếu nó đi xuống hãy khoan sell bởi vì mô hình này đã không đúng nên tìm 1 mô hình khác rõ ràng hơn hãy vào lệnh. Giai đoạn này nếu bạn muốn giao dịch hãy cẫn thận.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá ETH có thể đã tạo xong tay cầm
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã đi đúng mô hình, Cảm ơn anh em đã theo dõi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.