BLOGFOREXVIET

ETHUSD CHOPPY MARKET - ĐỨNG NGOÀI QUAN SÁT

BLOGFOREXVIET Cập nhật   
GEMINI:ETHUSD   Ethereum
ETHUSD đang di chuyển trong khung giá và thị trường khó chịu lắm, xu hướng chưa thấy được rõ ràng.
* Khi quan sát biểu đồ, nếu không thể xác định đc điểm cao thấp rõ ràng tốt nhất là nên tránh xa.
* Chỉ giao dịch khi giá vỡ ra khỏi mô hình chữ nhật
* Theo kinh nghiệm của mình không có chỉ báo hay PP nào hoạt động tốt trong choppy market.
* Đây là nhận định cá nhân, anh chị chỉ nên tham khảo để đưa ra quyết định sau cùng.
***** Về phần mình: Đợi Buy
Giao dịch đang hoạt động:
Giá phá vỡ mô hình , phe buy làm chủ
Giao dịch được đóng thủ công:
TT đang rất khó khăn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.