tongdaiforex

ETH - Kênh tăng giá biên độ hẹp (Ngày 8/11/2021)

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Đầu tháng 10 giá Bitcoin bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ trở lại khi liên tục phá đỉnh kéo theo sự tăng giá của những đồng Altcoin, trong đó có Ethereum và nhìn vào biểu đồ nến ngày của ETH chúng ta có thể thấy giá bắt đầu mô hình kênh tăng giá có biên độ hẹp.

Hành động giá giảm gần đây chỉ là một điều giảm nhỏ của ETH để xây dựng một cấu trúc tăng bền vững hơn. Bạn có thể thấy sự nảy bật mạnh (chứng tỏ phe mua rất đông) khi giá chạm vào vùng hỗ trợ hoặc đường hỗ trợ của kênh giảm củng cố niềm tin rằng đồng Etheruem sẽ đạt mốc 5000$ trong ngắn hạn, miễn sao giá vẫn còn trong kênh tăng giá vì đó là điều kiện cần để hoàn thành mục tiêu 5000$.

Chúc các bạn giao dịch vui vẻ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.