tongdaiforex

BTC - Kênh Giá Giảm Của Bitcoin (Ngày 1/11/2021)

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Sau khi thiết lập đỉnh mới ở gần mốc 70k thì Bitcoin lại bắt đầu quá điều chỉnh giảm mọi người thường gọi là quá trình phân phối ở biểu đồ nến 4h.

Đồng thời trong quá trình điều chỉnh giảm đó giá phản ứng tại những vùng hỗ trợ để hình thành nên một kênh giá giảm hoàn chỉnh như sách giáo khoa.

Trong vài ngày gần đây giá bắt đầu việc phá đường kháng cự của kênh giảm để bắt đầu một chu kỳ tăng mới nhưng 3 lần bị từ chối. Giờ đây giá đang ở gần vùng kháng cự và phía dưới là vùng hỗ trợ, tại đây rất nhiều khả năng sẽ là một cú giậm nhảy của giá để phá vỡ những điểm quan trọng của kênh giá giảm.

Đồng thời chỉ báo kỹ thuật MACD đã cho chúng ta thấy đợt bán tháo đã gần như kết thúc và dòng tiền sắp tới đổ vào sẽ ưu tiên những giao dịch mua tại các vùng hỗ trợ (đây được xem là vùng giá rẻ, hợp lý để thực hiện việc nắm giữ trong trung và dài hạn).

Theo tôi dự đoán giá bitcoin sẽ braek out khỏi kênh giảm sau đó quay về retest vùng 60k6 trước khi bắt đầu giai đoạn tăng trưởng mới. Trong thời điểm này là thời gian vàng để những Atlcoin tăng trưởng bắt kịp đà tăng giá của Bitcoin khi nó đã ngưng hút dòng tiền.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.