dinhchien

ETHUSDT - Kết hợp 3 màn hình, Price action và Elliot [GIẢM]

dinhchien Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
* Đây là phân tích cá nhân không phải lời khuyên đầu tư. Khi tham gia lĩnh vực mạo hiểm phải luôn dừng lỗ với rủi ro từ 1- 2%.
Màn hình 1: Khung Daily
Màn hình 2: Khung H4 (Swing về vùng 38.2-61.8)
Màn hình 3: Khung H1 vẽ trendline và ngưỡng hỗ trợ (xu hướng tăng H4) - ngưỡng kháng cự (xu hướng giảm H4)
Quy luật Price action theo 3 màn hình áp dụng.
1- Phá đường xu hướng tăng - Broken trendline of downtrend.
2- Phá ngưỡng hỗ trợ và kích hoạt tín hiệu giảm từ Elliot targets indicator - Broken support line and active the Elliot targets.
3- Kiểm lại vùng hỗ trợ vừa bị phá và giảm - Retest and go down.

Chúc may mắn.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.