DatTong

EURCAD, Euro Fx/ Canadian Dollar, H4

Giá lên
DatTong Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
-The tendency is upward
-The price closed above support, give candle D1 continuous tendency.
--> BUY
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry!
Bình luận:
the price moves ~ 100pip !
Bình luận:
TP 150pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP 150pip

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.