Paulhdvn

Eurchf đợi cơ hội mua lên

Paulhdvn Cập nhật   
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
H4 echf đang cho 1 trend tăng xét về vị trí thì giá đang phản ứng tại discount. có thể thiết lập lệnh mua lên tại poi 0.98549 tp mong muốn lên tới flipzone h4
Trước poi có quét thanh khoản, trước poi thấy giá đang tạo liqui trend
Giao dịch đang hoạt động:
giá đã khớp lệnh cả poi lớn và boi bóp, hiện đang chạy khoảng 40pip

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.