dinhchien

EURGBP - Giảm mạnh với Cypher Pattern

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tại khung H4 đang hình thành dần mô hình Wedge
Giá hiện tại đến vùng stop loss khoảng -10 USD
- Sell limited tại 2 vùng sóng 5 và Bat Pattern H4 88.6 fibo.
-------------------
* Khung daily: Cypher Pattern
Bình luận: