dinhchien

EURGBP - Giảm mạnh với Cypher Pattern

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tại khung H4 đang hình thành dần mô hình Wedge
Giá hiện tại đến vùng stop loss khoảng -10 USD
- Sell limited tại 2 vùng sóng 5 và Bat Pattern H4 88.6 fibo.
-------------------
* Khung daily: Cypher Pattern
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.