DubaiSC

EURJPY chờ đợi cơ hội mua lên.

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Trong khi USD dao động kể từ cuộc họp FOMC tháng 12 , thì đồng Yên Nhật vẫn tiếp tục di chuyển , ban đầu rút lui khỏi mức tăng đột biến vào cuối tháng khi JPY tăng giá sau đó thực hiện một đợt tăng giá khác.
Với lạm phát ở mức cao nhất trong vòng 40 năm tại Nhật Bản và với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chuẩn bị thay đổi lãnh đạo vào tháng 4, người ta đang kỳ vọng vào một số thay đổi xung quanh chính sách tiền tệ của Nhật Bản . Và với mức độ lỏng lẻo và thụ động của chính sách đó, về mặt logic, bất kỳ động thái hoặc thay đổi nào cũng sẽ dẫn đến một số hình thức thắt chặt và điều này đang thúc đẩy trường hợp tăng giá đối với JPY vào lúc này.

- Entry: 139,66
- TP1: 139,66
TP2: 142,03
- SL1: 138,79
SL2: 138,27.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.