DubaiSC

EURGBP canh buy nhẹ

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Các nhà phân tích tại Rabobank cảnh báo cuộc thảo luận về triển vọng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh có thể tạo ra sự biến động đối với tỷ giá chéo GBP trong năm 2023. Họ tiếp tục thấy tỷ giá chéo EUR/GBP tăng lên, đạt 0,90 sau sáu đến chín tháng.

BoE có thể chuyển sang ôn hòa trước ECB hoặc Fed
“Một trong những chủ đề lớn trong năm tới sẽ là cuộc tranh luận liên quan đến thời điểm cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Có lẽ ngoại trừ BoJ, có một sự đồng thuận hợp lý về thời điểm có khả năng áp dụng lãi suất cao nhất đối với hầu hết các ngân hàng trung ương G10. Ngược lại, có sự khác biệt lớn về ý kiến ​​về thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể xảy ra, với các nhà kinh tế dường như có nhiều khả năng hơn những người tham gia thị trường tiền tệ để đánh giá rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

- Entry: 0,8771
- TP1: 0,8823
TP2: 0,8836
- SL1: 0,8748
SL2: 0,8734
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.