TieuLongFX

Bán ngắn và chờ mua dài hạn với kênh giá song song và AB=CD

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Price Action (PA) với doji từ chối tăng trên tuần khi chạm kháng cự đỉnh cũ. Cơ hội để short ngắn hạn điều chỉnh về vùng cầu hỗ trợ chưa test trước khi đi tiếp để retest lại vùng cung chưa test trên tuần theo mô hình dự báo 2 đáy nên thận trọng với lệnh bán ngắn vì dễ bị fail. Với vùng cung chưa test trên cùng sau khi dự báo hoàn thành 2 đáy là chạm kênh giá giảm lồng trong kênh giá tăng thì áp lực bán tiếp để về vùng hỗ trợ mạnh nhất trên các khung tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm là khả thi vì trên 3 tháng, 6 tháng và 1 năm đã có doji đảo chiều giúp cho việc điều chỉnh này có thể xảy ra rất cao trong thời gian tới.

Chiến thuật của tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance & Harmonics Pattern.

Cảnh báo rũi ro & Miễn trừ trách nhiệm:
- Không thể khẳng định hoàn toàn các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật được đưa ra trong website này sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc người học sẽ không gặp thua lỗ trong quá trình giao dịch.
- Không có một sự đảm bảo nào về việc phương pháp này sẽ phù hợp với tất cả các bạn hoặc giúp các bạn trở thành một người giao dịch thành công.
- Kết quả giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch hoặc phương pháp giao dịch nào trong quá khứ không phải là cẩm nang cho kết quả giao dịch sắp tới của bạn.
- Đừng giao dịch nếu bạn không có khả năng tự chủ về tài chính. Những ví dụ được đề cập trong website này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chia sẻ.
- Không có sự lôi kéo nào nhằm mục đích mua hoặc bán ở đây. Người chia sẻ không chịu trách nhiệm cho kết quả giao dịch của bạn.
- Giao dịch tài chính là một việc có rủi ro rất cao, chúng tôi khuyến nghị bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia tài chính trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.