DubaiSC

Nhận định thị trường EURUSD ngày 16/12/2022

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất khi lạm phát vẫn còn cao khi năm 2023 đến gần. Ngân hàng Trung ương dự kiến ​​​​sẽ tăng lãi suất hơn nữa dựa trên sự điều chỉnh đáng kể về triển vọng lạm phát. Lạm phát giá lương thực và áp lực giá cơ bản đã tăng lên trong toàn bộ nền kinh tế và dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Lạm phát trung bình đạt 8,4% vào năm 2022 trước khi giảm xuống 6,3% vào năm 2023, với lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm rõ rệt trong suốt cả năm.

Đợt phục hồi gần đây của EUR/USD phần lớn được thúc đẩy bởi đồng đô la yếu hơn và dữ liệu cải thiện từ Khu vực đồng Euro. Quyết định ngày hôm qua của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã không chứng kiến ​​bất kỳ động thái lâu dài nào đối với cặp tiền này với mức tăng 50 bps ngày hôm nay của ECB dự kiến ​​sẽ mang lại nhiều điều tương tự.

Khuyến nghị giao dịch EURUSD

CANH SELL TẠI VÙNG GIÁ 1.06507

STOP LOSS: 1.07524

Take Profit 1 : 1. 0600
Take Profit 2: 1.0500
Take Profit 3: 1.0545

Lưu ý : :Luôn luôn cài đặt TP và SL để đảm bảo an toàn trong giao dịch !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.