DubaiSC

Chiến lược giao dịch GOLD 14/12/2022

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Các bài đọc kỹ thuật trong biểu đồ hàng ngày của GOLD ủng hộ một chặng khác về phía bắc. Vàng đã vượt qua mức cao nhất trong nhiều tháng trước đây là 1.810,08 đô la, một mức hỗ trợ ngay lập tức, đồng thời nó cũng mở rộng đà phục hồi của mình trên đường Trung bình động đơn giản 200 ( SMA ) giảm nhẹ. Đường SMA 20 vẫn thấp hơn nhiều so với mức hiện tại, phục hồi độ dốc tăng của nó, trong khi các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục tăng trong các mức tích cực.

Trong ngắn hạn và theo biểu đồ 4 giờ, GOLD đã mất đà, nhưng phe bò vẫn giữ quyền kiểm soát. Cặp tiền này cao hơn nhiều so với các đường trung bình động tăng giá, với đường SMA 20 đạt được lực kéo đi lên trên các đường dài hơn. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức tích cực nhưng đã giảm xuống thấp hơn, phản ánh đà trượt dốc đang diễn ra thay vì dự đoán sẽ có một đợt giảm nữa.

CANH BUY TẠI VÙNG GIÁ 1800 - 1802
STOP LOSS: 1794

Take Profit 1 : 1810
Take Profit 2: 1815
Take Profit 3: 1820
Take Profit 4: 1828


CANH SELL TẠI VÙNG GIÁ 1825 - 1828
STOP LOSS: 1838

Take Profit 1 : 1820
Take Profit 2: 1815
Take Profit 3: 1810
Take Profit 4: 1800


Lưu ý : :Luôn luôn cài đặt TP và SL để đảm bảo an toàn trong giao dịch !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.