AMBroker

EURUSD: Đã rõ ràng hơn về hướng đi ngắn hạn?

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Một thời gian qua khá là khó khăn để có thể giao dịch cặp EURUSD với biến động range-bound khó chịu từ tháng 5 tới tháng 6. Hiện tại tới tháng 7 với xu hướng Dovish của FED (như trong buổi điều trần gần đây vào tuần trước của chủ tịch Powell), USD đang có dấu hiệu chuyển sang bearish , Powell cũng nhấn mạnh về việc chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và nhắc cụm từ "không chắc chắn" tới 24 lần.
Chúng ta có thể thấy cặp EURUSD đã tăng từ đáy 1.11s lên tới 1.14 trong vài tuần trước. Hiện tại đang được giao dịch tại giá 1.1270 và đang cho thấy những dấu hiệu sẽ tăng đảo chiều. Về mặt kỹ thuật thì trend tăng giá vẫn đang còn hiệu lực khi đường trendline (màu đỏ vẫn chưa hề bị xâm phạm), vùng swing low gần nhất được hình thành tại 1.1195 và chúng ta có thể kỳ vọng vào nhịp swing high lên tới 1.14xx?
Chúng ta hãy cùng chờ xem!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.