DatTong

EURUSD, Buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
D1:
- Sideway in range
- Tendency: upward
- Close above support
--> Buy to bounding!
H4:
- Minor trend: Uptrend
--> Buy
Prior analysis EURUSD
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Great ! move up !
Giao dịch được đóng thủ công: Close at entry!

Bình luận