DatTong

EURUSD, Candle Bearish Reversal Patternon Daily.

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
...
Bình luận:
Bình luận:
Profit ~ 70pip, Move stoploss to entry !
Bình luận:
Profit > 140pip ! Great !
Take profit a part !
Giao dịch được đóng thủ công
Bình luận:
Great ! After close order, EURUSD up >100pip!
Bình luận:
EU is moving up ( see below)

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.