DatTong

EURUSD, Sell

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
on H1:
- Minor Downtrend forming
- The tendency: Strong downward
- The price is below resistance
--> Sell
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
I’m sorry. My Acc was baned ! I din’t update idea.

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.