AMBroker

EURUSD - Bám theo xu hướng

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm
Kháng cự: 1.1490 và 1.1265
Hỗ trợ: 1.1110
Price action: Một pin bar nhỏ hình thành tại 1.1260 (kháng cự) vẫn đang đóng vay trò làm lực đẩy giá xuống.
Xu hướng giảm là rất rõ ràng vào lúc này. Chúng tôi khuyến nghị bám theo xu hướng và canh sell tại bất kì nhịp điều chỉnh tăng nào khi giá vẫn ở phía bên dưới kháng cự 1.1490. Mục tiêu sẽ là ở 1.1110. Các bạn có thể tìm điểm vào tại các khung giờ H4,H1.
Good lúc các traders!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã pull xuống chạm TP trước khi bật lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.