AMBroker

USDCAD - Cơ hội short rất tiềm năng

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trong biểu đồ chúng ta có thể thấy rõ vùng kháng cự 1.3500 đang làm rất tốt vai trò giữ giá của USDCAD nằm trong một range khá hẹp, dù nhiều lần tiếp cận kháng cự này USDCAD vẫn không thể vượt qua, trong hôm nay cũng đã một lần nữa test kháng cự này. Đây hoàn toàn sẽ là một cơ hội short rất tốt của chúng ta khi giá lại một lần nữa phản ứng tại kháng cự 1.3500.
Để an toàn hơn chúng ta có thể hoàn toàn đợi giá xuyên qua vùng hỗ trợ tại 1.33750 sau đó pull back retest lại hỗ trợ như trong hình vẽ để bắt đầu sell về 1.32500.
Good luck các traders!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu rồi ae nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.