FSFI

GBPAUD- Cơ Hội Bán Tiềm Năng!

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- GBP/AUD- khung ngày sau khi phá vỡ vùng Sideway đã hình thành 1 xu hướng giảm giá. Giá hiện tại đang hồi lên vùng kháng cự là khu vực Sideway trước đó.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán sớm bắt theo xu hướng giảm của khung ngày.
- GBP/AUD- H4 cho thấy mô hình sóng hồi là Complex Pullback.
- Đối với sóng hồi dạng Complex Pullback, ta có sự hợp lưu giữa 2 mô hình Sell là ABCD và BAT tại cùng 1 vị trí.
- Tôi vào lệnh Sell Limit bằng mô hình BAT.
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ thêm mô hình nến từ chối hoặc hãm đà như Pinbar, Áp Đảo, Doji... cùng với RSI quá mua trong vùng Zone.
--
- Entry: 1.73432.
- Stoploss: 1.74336.
- Target 1 dự kiến: 1.72256 (Mức Fib 38.2 hồi quy đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 1.71503 (Mức Fib 61.8 hồi quy đoạn AD).
- Target 3 dự kiến: 1.70403 (Đáy cũ ở khung ngày).
--
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình BAT thất bại. Đóng lệnh dể giảm thua lỗ có thể là 1 lựa chọn tùy theo cách quản trị rủi ro của mỗi người.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.